Testamenty

para podpisująca dokumentWykonanie testamentu reguluje prawo spadkowe. Przeprowadza się je na podstawie poświadczenia dziedziczenia przygotowanego przez notariusza lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia niezbędne są: aktu zgonu spadkodawcy, akt urodzenia spadkobiercy oraz aktu małżeństwa spadkobierców, z których wynika zmiana nazwiska. Spadkobiercy decydują o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wówczas notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który jest rejestrowany w Rejestrze Spadkowym. Akt staje się prawomocny na mocy prawa i stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Nasza kancelaria podejmuje się przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia, który wymaga jedynie jednorazowej wizyty u notariusza.


Podejmujemy się także pomocy we wszystkich sprawach zwianych z wykonywaniem testamentów i dyspozycją spadków. Dokonujemy spisywania testamentów, przygotowujemy protokoły dziedziczenia, zajmujemy się otwarciem i ogłoszeniem testamentów oraz innymi czynnościami. Możemy także przygotować akty zrzeczenia się dziedziczenia po spadkodawcy. Pomagamy w uzyskaniu zachowka. Zachowek to instytucja prawa spadkowego zabezpieczająca interesy osób, tak by po śmierci spadkodawcy miały jakieś korzyści ze spadku, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. Zachowek należy się tylko najbliższej rodzinie zmarłego.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą tanich usług notarialnych związanych z prawem spadkowym i zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną Piotra Góreckiego w Bydgoszczy.