Poświadczenia

mężczyzna podpisujący dokumentRolą kancelarii notarialnej jest sporządzanie poświadczeń. Najczęściej wykonywanym poświadczeniem jest poświadczenia dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest dowodem na to, że spadkobierca nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Akt poświadczenia dziedziczenia umieszczany jest w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną i ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poświadczenie dziedziczenia przygotowuje dowolny notariusz na terenie naszego kraju. Kancelaria Notarialna Piotr Góreckiego podejmie się przygotowania poświadczenia dziedziczenia w swoim biurze w Bydgoszczy.


Istnieje bardzo wiele sytuacji prawnych wymagających poświadczenia notarialnego podpisu. Podpis własnoręczny osoby musi zostać potwierdzony przez notariusza odpowiednią notką na dokumencie. Najlepiej, jednak gdy osoba interesowana złoży podpis na dokumencie w obecności notariusza. Inną formą poświadczenia jest stwierdzenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem. W tym przypadku notariusz wykonuje kopię dokumentu i potwierdza jego oryginalność pieczątką i odpowiednią wzmianką o jego zgodności z oryginałem i składa swój podpis. Nasze biuro notarialne wykonuje wszystkie te czynności notarialne.


Dodatkowo możemy dokonać poświadczenia pozostawania przy życiu osobom ubiegającym się o rentę, emeryturę lub inne świadczenia społeczne, poświadczenie przebywania osoby w określonym miejscu oraz poświadczenie czasu okazania dokumentu. Zachęcamy do korzystania z usług taniego notariusza. Prosimy o kontakt lub wizytę w biurze notarialnym Piotra Góreckiego w Bydgoszczy.